CA

Equipaments

Equips de protecció individual (EPI)

La denominació EPI fa referència al conjunt d’elements que componen l’equip de protecció de cada bomber, des de les botes al passamuntanyes, però s’empra amb normalitat per referir-se tant sols als pantalons i la jaqueta, que són les parts més grans de l’equip. Totes les peces de l’Epi estan dissenyades per a protegir de les agressions tèrmiques (calor i foc).

Forma part de l’EPI el que coneixem com a ERA: l’equip de respiració autònoma, composat per una espatllera, el pulmó, la màscara, el manoreductor i la botella d’aire, i també el bodyguard, un petit ordinador que emet una senyal acústica en cas que el bomber quedi inconscient.

Vehicles especialitzats

El servei de bombers disposa de distints tipus de vehicles especialitzats: autobombes, furgons, autoescales i tot terrenys, entre d’altres. Amb ells es mobilitzen els seus efectius i s’atén a tot tipus de sinistres. 

  • Unitats mòbils de comandament (UMC). 
  • Vehicles de transport mixt lleuger (TML), que s’empren per anar als accidents de tràfic o als rescats de muntanya. 
  • Autobombes rurals  (BRP). 
  • Autobombes cisterna pesada (BCP). 
  • Els furgons d’útils diversos (FUD). 
  • Les autobombes forestals lleugeres (BFL). 
  • L’autobomba urbana lleugera (BUL). 
  • L’autoescala automàtica (AEA), amb uns 30 metres d’extensió.
  • El furgó de salvaments varis - Muntanya (FSV).

Galons

Els galons són la identificació visible sobre l’uniforme dels bombers per tal de distingir els seus graus jeràrquics i articular les ordres rebudes i emeses en la cadena de comandaments.

Tràmits i procediments relacionats

Bombers de Mallorca