CA

Parcs de bombers

Parcs de bombers

Els Bombers de Mallorca compten amb vuit parcs que donen cobertura als 52 municipis de la part forana. Aquests parcs serveixen a una extensió total de 3.432 km² i a una població d’uns 450.000 habitants durant l’hivern i fins a 1.000.000 de persones a l’estiu, amb un temps mig de resposta aproximat de 15 minuts.

 

Els vuit parcs de bombers estan localitzats a: Calvià, Llucmajor, Inca, Manacor, Sóller, Artà, Felanitx i Alcúdia.

Tots ells compten amb: garatge, gimnàs, taller, sala de comunicacions i habitatge. Els parcs de Calvià, Llucmajor, Inca i Manacor disposen també de torre de maniobres

Bombers de Mallorca