CA

Totes les notícies

31 Bombers superen el Curs Bàsic 2022 i acompleixen el darrer requisit necessari per poder formar part de la plantilla del Cos.

31 Bombers superen el Curs Bàsic 2022 i acompleixen el darrer requisit necessari per poder formar part de la plantilla del Cos.

(12/01/2023)

El Consell de Mallorca ha donat per finalitzada la darrera etapa del procediment selectiu que ha permès la creació i dotació de 32 noves places de bomber-conductor per al Cos dels Bombers de Mallorca. El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha clausurat el curs i ha agraït l’esforç de tots els aspirants.

El Cos de Bombers de Mallorca ha culminat el curs bàsic de capacitació per bomber-era conductor-a, darrera passa del procés selectiu, que ha consistit en una formació amb una part teòrica i una altra de pràctica, per un total de 670 hores de formació, 458 de les quals en format pràctic i la resta, teòric.

El desenvolupament de la part teòrica s’ha dut a terme a les dependències del Consell Insular de Mallorca, al Saló d’actes de la Llar de la Joventut, mentre que la part pràctica s’ha desenvolupat als parcs de bombers i diferents escenaris de l’illa, incloent una setmana de formació externa Vigo, amb pràctica amb foc real.

En la darrera sessió, el conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha agraït la dedicació de tots els aspirants, que per poder accedir al curs han hagut de superar un exigent concurs-oposició. A banda dels requisits bàsics i de l’acreditació dels coneixements teòrics, les persones que vulguin treballar com a bombers han d’haver superat el Curs Bàsic, com que ha organitzat el Consell de Mallorca.

4 dels participants del Curs ja poden accedir al Cos com a funcionaris de carrera, mentre que la resta del personal que l’ha superat formaran part del borsí d’interins per a la cobertura de vacants

El Curs es va iniciar l’1 de Setembre de 2022 i ha conclòs el 10 de gener de 2023. El cos docent ha estat format per 43 professors  i 47 monitors, per un programa formatiu complet format per  8 mòduls i 50 assignatures amb les següents temàtiques:

Mòdul 1. Responsabilitats personals. Total 62 hores

Mòdul 2. Fenòmens naturals i antròpics. Total 19 hores

Mòdul 3. Ciències aplicades. Total 32 hores

Mòdul 4. Operacions d’ajudes tècniques i maneig de recursos. Total 120 hores

Mòdul 5. Salvament i rescat. Total 158 hores

Mòdul 6. Control i extinció d’incendis. Total 124 hores

Mòdul 7. Formació intensiva externa: curs d’extinció d’incendis, ventilació i flashover. Total 35 hores (feta a les instal·lacions de l’empresa SEGANOSA a Vigo)

Mòdul 8. Pràctiques professionals integrades als diferents parcs i torns. Total 120 hores