CA

Prevenció i autoprotecció

Per tal de prevenir incendis, teniu en compte les següents recomanacions:

Aparells elèctrics

 • Tingueu cura de la instal·lació elèctrica mantenint-la actualitzada.
 • No sobrecarregueu els endolls amb lladres.
 • Desconnectau els aparells elèctrics després d’emprar-los.

Aparells de calefacció

 • No utilitzeu brasers de carbó o llenya.
 • No poseu les estufes al costat de materials combustibles (cortines, cobrellits) ni de materials inflamables.
 • No obstruïu els conductes ni les reixetes de ventilació dels aparells.
 • Apagau les estufes abans d'anar a dormir.

Instal·lacions de gas

 • Tancau sempre la clau de pas del gas quan marxis de casa.
 • La instal·lació ha d’estar en perfecte estat i s’ha de manipular correctament. Recordau que la instal·lació i el manteniment l’ha de realitzar una empresa de gas autoritzada, que ha de fer revisions periòdiques. Si detectau alguna anomalia, avisau al servei tècnic.
 • Manteniu ventilades les estances on hi hagi aparells de gas.
 • La flama del gas ha de ser estable i blava. Si no és així és que no s’està produint una bona combustió.

Altres consells (cigarrets, espelmes, campanes extractores...)

 • No fumeu al llit ni buideu els cendrers a les papereres.
 • No deixeu mai una espelma encesa sense vigilància.
 • No deixeu mai llumins o encenedors a l’abast dels infants.
 • Netejau regularment la campana extractora i la xemeneia, ja que l’acumulació de greix pot provocar incendis.
 • Vigilau les olles al foc i, si s’encenen, no hi tireu aigua.

Com actuar

Si sentiu olor de gas:

 • Ventilau la casa immediatament obrint portes i finestres, i tancau la clau de pas del gas.
 • No activeu aparells elèctrics.
 • No encengueu llumins ni fumeu.
 • Telefonau al telèfon d’emergències.

Si es produeix l’incendi:

 • Telefonau a l’112 i indicau la vostra posició i situació.
 • No intenteu fugir per la finestra.
 • No utilitzeu l’ascensor.
 • Refugiau-vos a una habitació ventilada i, si la casa té sortida a l’exterior (balcó, terrassa), sortiu i feis senyals d’avís.
 • Tancau totes les portes i finestres per evitar que entri fum i col·locau tovalloles humides a les escletxes.
 • Mullau les finestres que estiguin amenaçades pel foc.
 • No sortiu a l’escala si hi ha fum. Moveu-vos ajupit i protegiu-vos el nas i la boca.
 • Si no hi ha fum, baixau per l’escala tranquil·lament.
 • No encenguis cap foc al bosc ni hi cremis fems.
 • Utilitza únicament les àrees permeses per a fer torrades o barbacoes.
 • Procura no fumar i no llancis mistos ni llosques al bosc sota cap concepte, ni caminant ni des de la finestreta del cotxe.
 • No encenguis material pirotècnic.
 • No deixis mai escombraries ni deixalles al bosc ja que, a més d’embrutar, poden ocasionar incendis i, sobretot, no hi abandonis productes inflamables.
 • Tingues precaució extrema en èpoques seques o dies ventosos.

Com actuar si es declara un incendi

 • En cas d’incendi, telefona al 112, telèfon d’emergències (no cal que vegis el foc, només veure la columna de fum, telefona).
 • Allunya’t del foc: marxa en direcció contrària al vent i per zones amb poca vegetació.
 • No fugis pendent amunt i no et refugiïs en llocs profunds com coves.
 • Intenta passar per zones ja cremades o cercar clarianes.
 • Si tens el foc massa a prop, respira pel nas i cobreix-lo amb un mocador mullat. No intentis creuar el foc. Si no hi ha cap més sortida, cerca el lloc on la flama sigui més feble o el lloc on el foc ja hagi cremat.
 • Si el foc és petit, intenta apagar-lo fent-se servir d’aigua, una branca, terra o una manta.

 • No es pot fer foc a les zones forestals.
 • Si tens un terreny agrícola que queda a menys de 500 metres d’un terreny forestal, has de demanar autorització expressa per fer foc a l’estiu.
 • Si tens una casa dins un espai forestal (aïllada o en una urbanització), no cremis els fems que generis ni els dels teus veïnats. Està prohibit fer crema de fems als jardins.
 • Ajuda a mantenir els camins, les zones d’accés i les cunetes netes de vegetació seca i morta.
 • Retira les branques que es projectin sobre la teulada o estiguin a prop de la xemeneia.
 • No utilitzis material pirotècnic ni llencis coets en terreny agrícola o en urbanitzacions o cases envoltades de bosc.
 • Instal·la mànegues que puguin fer arribar l’aigua a tot el perímetre de la casa.

Com actuar si es declara un incendi

 • En cas d’incendi, telefona al 112, telèfon d’emergències i avisa els veïnats.
 • Mulla les parts de la casa que siguin més susceptibles a l’amenaça del foc.
 • Si el foc arriba a la teva casa, queda’t a l’interior fins que no hi hagi ordre d’evacuació: la casa és més segura.
 • Tanca portes, finestres, persianes i les possibles entrades d’aire.
 • Omple d’aigua les banyeres i les piques, remulla les portes i finestres i col·loca roba mullada sota les portes.
 • Desactiva els aparells subministradors de combustible.
 • Per evitar el fum, mulla un tros de roba i cobreix-te la cara.
 • Si el fum és intens, acota’t i respira arran de terra.
 • Si ets al cotxe, atura’t i tanca finestres i entrades d’aire.

  A ca vostra

  • No juguis amb mistos, petards i líquids inflamables (dissolvents, pintures...), ni encenguis el foc de la xemeneia amb benzina o alcohol.
  • No connectis molts aparells o electrodomèstics a un sol endoll.
  • Evita emmagatzemar materials combustibles (llenya, paper, mobles vells, pintures o roba) mal endreçats prop de les xemeneies o de conduccions de gas.
  • No eixuguis la roba davant estufes, radiadors de calefacció, plaques tèrmiques, etc...
  • Si sents olor de gas, intenta tancar la clau de pas i surt de l’edifici per avisar els bombers.

  A l'escola

  • Tingues localitzades les sortides d’emergència de l’escola. Si a la teva escola no n’hi ha, memoritza totes les sortides que vagin cap a l’exterior.
  • Hauries de conèixer molt bé quin és el so d’alarma. En cas que soni, actua ràpidament però sense precipitar-te. Les empentes no són bones.
  • Si hi ha fum, ajup-te i retén la respiració tant com puguis. Tanca els ulls de tant en tant.
  • Si has d’obrir una porta hauries de saber que darrera no hi ha foc. Per comprovar-ho, toca-la, i si és calenta no l'obris i cerca una altra sortida. Si és freda, obre-la, però si hi ha fum, no hi entris.
  • Quan siguis fora, ves cap al punt de reunió perquè el/la mestre-a pugui contar-vos i saber que no falta ningú.

  Articles pirotècnics

  • Si se celebra una festa amb material pirotècnic a prop de casa teva, retira la roba estesa i tanca portes i finestres per evitar que entrin els petards.
  • No et deixis cap article pirotècnic a les butxaques, podria encendre’s i explotar.
  • Quan encenguis un article pirotècnic, encén la metxa per l’extrem, per tenir temps d’allunyar-te’n.
  • No mantinguis un article pirotècnic encès a prop del cos o de la cara, podria explotar. I sobretot, no el llencis contra algú altre, podries ferir-lo greument.
  • Els coets i petards que no tinguin un mànec especial s'han de fixar dins un cossiol amb terra abans d’encendre’ls. Mai els fixis dins ampolles de vidre o altres recipients que quan explotin puguin fer saltar vidres o altres materials tallants i perillosos.
  • No llencis coets ni cap article de foc a menys de 500 metres del bosc, podries ocasionar un incendi, ni a prop de llocs amb materials inflamables.
  • No encenguis cap coet trencat o malmès, podria explotar malament i no anar en la direcció correcta.
  • Si un petard no explota, no el toquis. Espera’t mitja hora i remulla’l amb aigua des de lluny.

  Fogueres

  • No facis fogueres a menys de 500 metres del bosc. Està prohibit perquè podries ocasionar un incendi.
  • Si fas la foguera al carrer has de posar terra o arena a sota per no malmetre el paviment.
  • No has d’encendre la foguera amb productes inflamables.
  • No tiris al foc: llaunes, esprais o productes inflamables, plàstics, roba ni paper que es pugui enlairar.
  • Fes la foguera a un lloc on hi tinguin accés els vehicles d’emergències.

  Correfocs

  • Vesteix-te amb roba de cotó, mànigues i pantalons llargs, i protegeix-te el cap amb un barret de roba. Posa’t calçat esportiu.
  • Cerca les zones on no hi hagi aglomeracions de gent, preferiblement carrers amples.
  • Si se’t crema la roba, no corris, la flama agafaria més força. Rodola per terra per apagar el foc.

  Tràmits i procediments relacionats

  Bombers de Mallorca