CA

Intervenim

En quaranta anys, el Servei dels Bombers de Mallorca ha fet gairebé 140.000 intervencions i de mitjana atén una emergència cada noranta minuts.

La funció preventiva inclou actuacions que serveixen per minimitzar riscos a diferents espais d'intervenció:

 • Apuntalaments d'estructures que presenten un risc de caiguda (cases, parets, ponts, etc.).
 • Retirada d'objectes que impossibiliten el pas per les vies de comunicació (arbres tombats, línies elèctriques, vessaments oli, vidres romputs ...).
 • Fuites de gasos o líquids perillosos explosius o corrosius, etc.
 • Inundacions.

Malgrat que aquesta funció és una de les més conegudes, el nombre de sortides per incendis de qualsevol tipus només representa un 35 % del total d'actuacions tals com:

 • Incendis en habitatges o edificis.
 • Incendis en garatges, indústries, vehicles o embarcacions.
 • Incendis forestals o de vegetació agrícola.
 • Incendis de contenidors de deixalles o abocadors, etc.

L'entrenament i els materials de què disposen els bombers fan que puguin actuar en moltes situacions en les quals la vida de les persones, animals o béns materials corre un gran perill:

 •  Accidents a la carretera i a les línies ferroviàries.
 • Persones tancades dins ascensors.
 • Enderrocaments.
 • Rescats en pous.
 • Tancament de portes.
 • Rescats de muntanya i recerques. El Grup de Rescat de Muntanya és el cos d’elit especialment preparat per actuar quan hi ha un incident a la muntanya amb persones perdudes o ferides.
 • Torrentades.
 • Animals en perill, eixams d'abelles, etc.

Tràmits i procediments relacionats

Bombers de Mallorca