CA

Totes les notícies

I Jornada de Gestió Operativa d’Emergències 2019

I Jornada de Gestió Operativa d’Emergències 2019

(26/03/2019)

La Direcció Insular d'Emergències, organitza aquest dijous 28 de Març, la I Jornada de Gestió Operativa d'Emergències 2019, amb la qual es pretén aprofundir en la gestió operativa d'emergències, especialment en l'aspecte del comandament i el control, amb l'objectiu que els diferents organismes implicats en la resolució dels sinistres de major o menor envergadura puguin funcionar de manera organitzada, segura, eficaç i eficient. Des del 2013, disposam de la norma UNE-ISO 22320 «Protecció i seguretat de la ciutadania. Gestió d'emergències. Requisits per a la resposta a incidents».

Aquesta norma estableix quatre pilars importants a les emergències: unifica la terminologia que s'ha d'emprar, inclou els requisits que calen per al comandament i el control, els requisits per a la informació operacional i les exigències que s'han de complir pel que fa a cooperació i coordinació. En aquest darrer punt volem incidir, ja que no hi ha cap resolució millor d'un sinistre que la que s'ha previst, se sap i s'ha entrenat en tots els aspectes.